Skip to the main content

Kennisbank

Nieuwbouw, verbouw en renovatie
Accommodatie
Nieuwbouw, verbouw en renovatie
Waar moet je aan denken bij het maken van plannen voor nieuwbouw, verbouwing of renovatie? Wat zijn de normen en huidige eisen waar de accommodatie aan moet voldoen.
Lees meer
EHBO / AED
(Sport) Medische zaken Accommodatie
EHBO / AED
Elke vereniging dient te beschikken over voldoende en gebruiksklare EHBO-voorzieningen, waaronder een brancard. Ook wordt geadviseerd te beschikken over een AED.
Lees meer
Privatisering
Accommodatie
Privatisering
Privatisering is het gedeeltelijk of geheel overdragen van taken en verantwoordelijkheden. Er zijn drie vormen van privatisering waarmee een korfbalvereniging te maken kan krijgen.
Lees meer
Eigendom en gebruik sportaccommodaties
Accommodatie
Eigendom en gebruik sportaccommodaties
Sportvastgoed is veelal gebouwd op grond van gemeenten, vaak zonder dat er formeel iets is vastgelegd tussen de gemeente en de sportvereniging. Voor een sportvereniging is het belangrijk de eigendomspositie en het gebruik van het sportvastgoed schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst.
Lees meer
Registratie- en beoordelingsproces accommodatie
Accommodatie
Registratie- en beoordelingsproces accommodatie
Voor aanleg, verbouwing en renovatie van alle gecertificeerde sportvloeren en -accommodaties geldt een registratie- en beoordelingsproces.
Lees meer
Meldpunt calamiteiten
(Sport) Medische zaken
Meldpunt calamiteiten
Het komt weinig voor dat iemand op het korfbalveld een hartstilstand krijgt en daaraan overlijdt, maar als het gebeurt heeft het een enorme impact voor alle betrokkenen. Omdat de impact zo groot is, wil het KNKV graag op de hoogte gebracht worden als zo’n calamiteit binnen jouw vereniging plaatsvindt.
Lees meer

Sportbestuurdersplatform.nl
Bestuurders Verenigingsservice
Verzonden mailings
Verenigingsservice
Best practices
Arbitrage Best practice Bestuurders Gezondere sportomgeving Ledenwerving/-behoud Trainers Vrijwilligers
Training geven: de basics
Opleidingen Trainers
Trainersopleidingen
Opleidingen Trainers

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download